انتظار
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢۸ آبان ۱۳٩٤  کلمات کلیدی:

آرام آرام می گذرد... ثانیه ها را می گویم که حالا در وصلت واژه ها تیک تیک کنان راه انتظار را می پیماید، انتظاری که در همین حوالی خبر از طلوع ماهی می دهد که قرار است ماهان زندگی ما بشود...

شکوهش را این لحظه ها خوب احساس می کنم نه از درون این واژه ها، از ماه روی مهربان بانویی که همه ثانیه های این اتنظار را خم به ابرو نیاورد و برای روشنی ماه عاشقی کرد...

 

تیک تیک، می گذرد این ثانیه ها و این عاشقی ها ...