نونا تاوان اشتباه چه کسی را پس می دهد ؟

آفتاب ظهر 18 مرداد در سکوت مجموعه ورزشی آزادی خاطره ای تلخ را بر ذهن ورزشکاران و ورزش دوستان نگاشته است جایی که نونا پسانین دو و میدانی کار خراسانی بر اثر سقوط یک از درب های مجموعه ورزشی آزادی راهی بیمارستان می شود و به امید روزنه های امید طلوع سلامتی را آرزو می کند.

آری ! قصه قصه دختر 14 ساله ایست که به بهانه قهرمانی پیراهن ملی را طلب می کرد و در ماورای استاندارد ترین ورزشگاه ملی گام هایش را با شوق دویدن همراه می ساخت تا با هدیه فهرمانی منحنی لبخند را بر چهره پدر و مادر ترسیم کند اما چه حکم که بی تدبیری مسئولان استاندارد ترین ورزشگاه ملی طعم تلخ حادثه را بر کام وی نشاند و منحنی غم را بر پیشانی پدر و مادرش حک کرد.

 

به راستی شروع این قصه تلخ از کجاست؟ نونا تاوان اشتباه چه کسی را میدهد ؟ آغاز قصه از آنهائیست که یک عمر غصه ای را برا ی خانواده ای می آفرینند و خود را در پشت دیوار بی گناهی پنهان می کنند و مکان شروع آن ورزشگاهی است که مدیران آن بی تفاوت از کنار چنین حادثه ای می گزرند و بعد از این اتفاق ادعای بیمه مکانی ورزشگاه آزادی برای صد نفر را دارند راستی مگر هزینه تعمیر درب  ورزشگاه آزادی بیش از ده هزار تومان بود یا هزینه تعویضش بیش از پانصد هزار تومان می شد که اکنون باید نوجوانی سلامتی اش را هزینه کند؟

اما تلخی قصه از آنجایی شروع می شود که بعد از این حادثه مدیران ورزشگاه آزادی به جای عذر خواهی از بروز چنین اتفاقی مقصر حادثه را ابر و باد و مه خورشید و فلک می دانند و در جهت رفع تقصیر تمام تلاش خود را انجام می دهند غافل از آن که دختر در پی بی مسئولیتی آنها نفس کشیدن را هم از یاد برده است.

مدیران ورزشگاهی که تهدید می کنند اگر شکایتی از این مجموعه شود هزینه درمان این دخترک را پرداخت نخواهند کرد و شاید هم به نتیجه دلخواه رسیدند زیرا که شنیده ایم علت تاخیر یک ماهه در اعزام نونا به خارج از کشور جهت درمان کارشکنی های همین مسئولان بوده است مسئولانی که برای حفض جایگاه خود از رسانه ای  کردن این موضوع  وحشت دارند و به پدر و مادر این نوجوان را هم به وحشت انداخته اند که شکایت برابر قطع کامل هزینه های درمان است.

.

[ ٥ مهر ۱۳۸٩ ] [ ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ] [ محسن ناهید ]