زندگی ها را نجات دهید
 

داشتن آسپیرین در منزل همیشه مهّم است

+


+

 

چرا باید آسپیرین را در کنار خود داشته باشید؟

 

 

در باره حمله قلبی
علاوه بر احساس درد در بازوی چپ،
علایم د یگری برای حملهً قلبی وجود دارند

 

درد شدید در چانه ،
 حالت تهوّع وتعریق زیاد
  نیز باید مورد توجّه قرار گیرد

 

توجّه:

ممکن است در زمان حملهً قلبی هیچ دردی در قفسهً سینه احساس نشود
حدود
  60%
افراد که در خواب دچار حملهً قلبی شده اند
 هرگز بیدار نشده اند


هرچنداگرچنین اتفاقی رخ دهد
ممکن است درد قفسهً سینه فرد را از خواب عمیق بیدار کند

 

+


+

 

دراینصورت بلافاصله دو عدد آسپیرین را در دهان خود حل کرده و بامقداری آب آنرا ببلعید

سپس به یکی از همسایگان و یا یکی از بستگان که محل سکونتش در فاصله بسیار نزدیک از شماست تلفن کرده
و بگویید دچار حمله قلبی شده و دو عدد آسپیرین مصرف کرده اید

روی یک صندلی دسته داریا مبل بنشینید ومنتظر ورود آنها باشید و….

 

DO NOT LIE DOWN !!!

درازنکشید!!!

 

+


+

 

بقول یک پزشک متخصّص قلب

اگراین مطلب را برای ده نفربفرستید ممکن است جان یک نفررانجات دهید.

 

من این اطّلاعات رابه دیگران داده ام

شما چطور؟

 

               ممکن است جان ها رانجات دهد!!!

 

+


+

[ ۱٩ آذر ۱۳۸۸ ] [ ٥:۳٤ ‎ب.ظ ] [ محسن ناهید ]