این روزا منو زندگی خوب داریم با هم کنار میایم !

جفتمون انگشت شستمون رو بهم نشون میدیم و هرهر به همدیگه میخندیم ...

آی ... زندگی ! تو هنوز هم بانمکی

هیچ می دونی این وسط منم که زخم شدم.

ول کن این حرفا رو ! همون بهتر که هرهر به هم بخندیم!

ببینیم آخرش کی کوتاه میاد، من یا تو...؟!

[ ۱۸ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۸:۳٤ ‎ق.ظ ] [ محسن ناهید ]