این شیرماده پس ازشکارکردن متوجه می شودکه شکارش بارداربوده وابتدا به نجات بچه شکارخود می پردازد و بدون دریدن شکاری که بازحمت بدست آورده٬ بروی زمین درازکشیده ودق می کند.

 

[ ٢۸ آذر ۱۳۸۸ ] [ ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ] [ محسن ناهید ]