تصاویری که اشک بسیاری از انسانها را در اورد
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز ٢۸ آذر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: جالب و خواندنی

 این شیرماده پس ازشکارکردن متوجه می شودکه شکارش بارداربوده وابتدا به نجات بچه شکارخود می پردازد و بدون دریدن شکاری که بازحمت بدست آورده٬ بروی زمین درازکشیده ودق می کند.