وقتی که تنهای تنها میشوی وقتی که دوستانت انها که نیازمند یاریشان هستی درست در حساسترین نقطه رهایت میکنند...

 وقتی که امواج امتحان خاشاک دوستی های سطحی را مربوید و لجن متعفن خود خواهی و منفعت طلبی را عریان میسازد...

 وقتی که هیچ تکیه گاهی برایت نمی ماند یک امید و پناهگاه می ماند که هیچ حادثه ای نمی تواند او را از تو بگیرد...

 اگر بدانی محبت و اشتیاق او به تو چقدر است بند بند تنت از هم میگسلد حتما دانسته ای که او کیست پس چرا در انتها به او برسی ...

                         از او اغاز کن دلت همیشه گرم خدا باد

در عرفه روز نیایش و دعا و همنوا شدن با سید الشهدا در پیشگاه پروردگار از همه شما دوستان عزیز التماس دعا داریم 

خدای من :

 مرا به سوی تو وسیله ای جز رشته های رافت تو سببی جز رافت عرفان تو نیست

خدایا:

مرا به سوی تو کدام راه است جز کوچه باغ های مهر تو؟

مرا از گرداب گناهانم کدام نجات دهنده است جز زورق شفاعت نبی تو ؟

پروردگارا پایم فرسوده گناه است و پشتم خسته بار معصیت 

من غرق شده در گرداب گناه جز با دست های توانبخش تو به حریم امن رضایتت نم توانم برسم

خدایا:

گلدان ارزو های من را به خشکی منشان و تا پایان این را بی پایان  مرا به خود وا مگذار

امین یا رب العالمین

 

[ ٦ آذر ۱۳۸۸ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ] [ محسن ناهید ]