سال ۱۳٨٨ دمش رو گذاشته رو کولش و غمگین و دلسرد داره جاشو به سال ٨٩ میده ونوزاد تازه به دنیا آمده ۸٩ تنها ۳۶۶ روز فرصت داره که تمام خوبی های ۸٨ رو تکرار کنه و خطاها و نقاط ضعف گذشته رو لاپوشانی کنه

زمستان با  اکراه و دو دلی و جای خود رو به بهار میده همه برای آمدن بهار اسفند رو بهانه قرار میدن تا همه چیز رو نو کنن از ظاهر شروع میکنن تا به عمق درون برسن

 زمستان کوله بارش را جمع کرد تا بلکه آدمیان پس از یکرنگی زمستان، گرمی و سبزی بهار را به یاد آورند

کم کم باید اماده سفر شد دل به سفر مى بندى تا از درون به بیرون یا از بیرون به درون برسى مهم نیست که از کدام شروع کنى مهم شروع کردن و رسیدن است وخوب رسیدن وخوب به پایان رساندن مهم ترین پیام این تغییر و تحوله
برنده آن است که بدونه در پس زمستان ها و بهارها جهان جاوید نیست
.
ما باید پاسخگوی لحظه لحظه های عمرمون باشیم

عمرتون پر بار لحظه هاتون شاد و دلتون لبریز از معنویت خدا باد

 

[ ٢٤ اسفند ۱۳۸۸ ] [ ٧:٤٧ ‎ب.ظ ] [ محسن ناهید ]