دکتر علی شریعتی

چندی پیش با پوران شریعت رضوی همسر دکتر علی شریعتی هم صحبت شدم و تک سوال ذهنم را از او پرسیدم که چرا شریعتی استاد تا ابد ما شد؟

جواب ایشان هم یک تک جمله بود " به خاطر اینکه شریعتی راز ابد را به خوبی فهمید"خدایامرا از چهار زندان بزرگ انسان ، طبیعت ، تاریخ ، جامعه و خویشتن رها کن تا آنچنان که تو ای آفریدگار من ، مرا آفریده ای خود آفریدگار خود باشم ، نه که همچون حیوان خود راب ا محیط ، که محیط را با خود تطبیق دهم.

برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد

29 خرداد سالروز عروج دکتر علی شریعتی گرامی باد

/ 2 نظر / 28 بازدید
رضوانه

دکتر شریعتی مرد کاملی بود که هیچ وقت تکرار نشد.. یادش گرامی [گل]

مهدی

آیا این همه "رنج"،"نفی" و "عبث" را بر جان این نسلی ریختن- که سرشار جوانی و امید و ایمان، برخاسته است تا "برود" و "برسد" و "بسازد" - مسموم کردن و بیمار ساختن نیست؟ دکتر علی شریعتی- کویر