صلاحیت

بعضی از کلمه ها صلاحیت نویسنده را می خواهند تا چیدن آنها در کنار هم به جمله ای حرمت دهد، سختی نگاشتن جمله های حرمت دار در این است که نویسنده باید محتوای همه گفته های جاری شده در کلمه ها را درک کند،با آن زندگی کند و به آن عمل کند.

دوستی در پیغامی از وظیفه ما در قبال توهین به ساحت مقدس امام هادی (ع) به عنوان خبرنگار و نویسنده می گفت و وظیفه مان را یاد آور می شد، اما تنها مطلبی که به ذهنم رسید این بود که این نام ها و کلمه ها حرمت دارند و دفاع و پشتیبانی از آنها  صلاحیت می خواهد که من ندارم و حداقل کسانی که مرا می شناسند می دانند که این کلمه ها از آن من نیست!

پس بگذارید دفاع فردی چون من که لیاقت این نام ها و کلمه ها را ندارد ، خود اسباب تبلیغ ناکسان بی کس نشود، به قول بایزید بسطامی "  یا چنان نمایی که هستی، یا چنان باش که می نمایی..."

/ 0 نظر / 23 بازدید