تصاویری که اشک بسیاری از انسانها را در اورد

 این شیرماده پس ازشکارکردن متوجه می شودکه شکارش بارداربوده وابتدا به نجات بچه شکارخود می پردازد و بدون دریدن شکاری که بازحمت بدست آورده٬ بروی زمین درازکشیده ودق می کند.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
ناشناس

نمی دونم چی باید بگم و فقط می دونم باید سکوت کنم.......