درس های زندگی

                               زندگی عبارت است از واقعیت بدون پاکن...

برای انچه در گذشته اتفاق افتاده گریه نکنید بلکه ار اینکه میتوانید از این لحظه لذت ببرید خوشحال باشید

طوری کار کنید که انگار به پول نیازی ندارید ...

طوری عشق بورزید که انگار هیچکس قلبتان را جریحه دار نکرده است...

طوری برقصید که انگار هیچکس شما را نمیبیند ...

طوری بخوانید که انگار هیچکس صدایتان را نمیشنود...

طوری زندگی کنید که انگارزمین بهشت است ...

مردم اغلب غیر منطقی و خود محورو متعصب هستند ...

                                                                           در همه حال انها را ببخش

اگر مهربان باشی مردم تو را متهم میکنند که پشت این مهربانی ها هدف های خودخواهانه پنهان شده است ...

                                                                              درهر حال مهربان باش

اگر موفق شوی دوستان دروغین و دشمنان دروغین به دست خواهی اورد...

                                                                              در هر حال موفق شو

اگر صادق و صریح باشی ممکن است تو را فریب دهند...

                                                                             در هر حال صادق و صریح باش

چیزی که برای ساختنش سال ها تلاش کرده ای ممکن است یک شبه نابودش کنند ...                                                                    در هر حال تو بساز

اگر ارامش و خوشبختی را بیابی مورد حسد واقع میشوی ...

                                                                      در هر حال دنبال خوشبختی باش

کار خوب امروز تو را اغلب افراد فرامش میکنند ...

                                                                    در هر حال تو کار خوبت را ادامه بده

میدونی در احر هرچی بوده بین تو و خدا بوده...

                                      در هر حال هیچ کدوم بین تو وانها نبوده

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
بانیان

از آشنایی با شما خوشحالم.با اجازه وبلاگتون را پیوند می کنم.[گل]