کلبه خیال

از یاد برده ایم که تنها گهگاه به یاد می آوریم ! کمی هستیم و اغلب اوقات به تلخی زندگی معتاد ! 

مقدار قابل ملاحظه ای بی مقداریم و با خویش جز از طریق عکس ها نسبتی نداریم تا می توانیم نا توانیم و پیش از طرح در صورت مساله در می مانیم

فراموش کرده ایم که باید به یاد داشته باشیم مرگ برگ برنده نیست و یادمان به ندرت می میرد ! 

خدایا سایه های محبتت آفتاب سوزان بد بیاری دنیا را بر من پوشانده است با همین معلولیت به طلوع روشن مهربانیت دل می بندم  و خورشید را در پهنای الطاف بیشمارت نظاره گر خواهم بود.

شش ماه از رفتن یه دوست و همکار گذشت متن زیبای بالا یکی از آخرین نوشته های این عزیز بود که بعد از تحمل چند ماه درد و معلولیت دعوت حق رو لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

یاد مریم مهربخش گرامی و روحشون قرین رحمت خداوند باد....

/ 0 نظر / 22 بازدید